Iedere ondernemer mag digitaal factureren. Dit hoeft ook niet te worden doorgegeven aan de Belastingdienst en er zijn geen extra voorwaarden waar je als ondernemer aan moet voldoen. De factuur moet wel voldoen aan de wettelijke eisen die ook gelden voor het versturen van een papieren factuur.

Zo moeten er de wettelijk verplichte gegevens opstaan. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat de factuur door de afzender is verstuurd en dat hij niet is veranderd. Ook moet de Belastingdienst de factuur kunnen controleren. De enige ‘extra’ voorwaarden die eraan zit, is dat de afnemer akkoord moet gaan met de factuur. Hij mag een elektronische factuur weigeren en eisen dat hij alsnog in papier wordt verstuurd.

 

Tags: , ,