De Vlaamse regering heeft beslist dat de overheid stapsgewijs over gaat stappen op elektronische facturatie. Wanneer 2017 aanbreekt, moet de volledige Vlaamse overheid elektronisch factureren. Dit levert een behoorlijke daling van de administratieve kosten op, maar moet er daarnaast ook voor zorgen dat de overheid haar facturen beter op tijd gaat betalen. Dat meldt Knack.be.

Eerder voerde de Vlaamse overheid al een gedigitaliseerd systeem in voor offertes. Begin dit jaar ontving het al meer dan 90 procent van de offertes digitaal. De ministers Bourgeois (Bestuurszaken) en Muyters (Financiën en Begroting) zijn de grote initiators achter de volledige digitalisering, die tegen 2017 afgerond moet zijn.

De kostenbesparing die hiermee gepaard gaat, zou ruim 4,8 miljoen euro bedragen. De ‘efficiëntiewinst’ die de Vlamingen verwachten, zou zelfs op 7,6 miljoen euro liggen, zo berekende het kabinet-Bourgeois.

 

Tags: ,