Doelbewuste fraude of een storm in een glas water?

Volgens algemeen gebruik sturen arbeidsrechtadvocaten de declaraties voor verleende rechtsbijstand bij ontslagregelingen aan de werkgever van de betreffende werknemer. Door de factuur rechtstreeks aan de werkgever te richten, kan deze vervolgens de 21% btw aftrekken. In december 2013 stak het Hof van Discipline hier een stokje voor en oordeelde dat de declaratie niet op naam van de werkgever mag komen te staan.

Onheuse relatie

Het Hof gaf duidelijk aan dat er in beginsel niets mis is met de afspraak dat de werkgever de kosten voor rechtsbijstand van de werknemer betaalt. Maar, oordeelde het Hof, op het moment dat een advocaat de factuur aan de werkgever richt, wordt de suggestie gewekt dat het gaat om een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer tussen de werkgever en de advocaat van de werknemer. Een advocaat wordt geacht niet aan een dergelijke constructie mee te werken, aldus het Hof.

Oplossing

Deze is simpel: uit een declaratie die rechtstreeks aan de werkgever van de bijgestane werknemer is gericht, dient op ondubbelzinnige en transparante wijze naar voren te komen dat de diensten in opdracht van de werknemer zijn uitgevoerd en niet in opdracht van de werkgever. Voor alle advocaten die deze werkwijze reeds hanteerden, is er niets aan de hand. De meest veilige en transparante route voor de arbeidsrechtadvocaat is de declaratie op naam van de werknemer te stellen, waarbij deze laatste het bedrag in een later stadium alsnog bij zijn werkgever kan declareren. Maar waarbij het btw-bedrag verloren gaat natuurlijk.

Het laatste woord is hier nog niet over gezegd en op menig internetfora wordt dan ook de vraag gesteld hoe de btw-aftrek behouden kan blijven. To be continued…